סגור
בחר שפה

Page doesn't exist for language warning text

מצא את אתר קולופלסט במדינתך

הצהרת הסכמה

למה אני מסכים:

הנני מסכים ומבין כי האתר ותכניו, לרבות קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר, אינם מיועדים ואינם מהווים יעוץ רפואי כלשהו. תכני האתר אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ו/או עידוד לשימוש ו/או אי שימוש באביזר רפואי ו/או הליך רפואי כלשהו ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, ו/או תחליף להתייעצות עם גורם רפואי מטפל. אין להשתמש במידע המופיע באתר לצורך אבחון ו/או טיפול רפואי. לקבלת ייעוץ ו/או טיפול רפואי עלי לפנות לגורם הרפואי המטפל בי. קביעת פגישה עם גורם מטעמנו במסגרתה יוצגו דוגמאות של אביזרים רפואיים אשר עשויים להיות מתאימים לפונה מותנית בבדיקת התאמה ראשונית של הפונה מול שירות הלקוחות ובקבלת הפניה ו/או הוראה מגורם רפואי מתאים.

 

הנני מסכים כי חברת Coloplast A/S ושלוחותיה ("Coloplast") וספקי שירות צד ג' שלהן יכולים לאסוף, להשתמש, להעביר ולעבד נתונים אישיים ומידע בנוגע אלי עבור המטרות הבאות ("מטרות"): 

א.  לבצע מחקר וניתוח הקשורים לצרכנים ולשיווק
ב.     לספק מידע שיווקי וחינוכי הקשור למוצרי Coloplast ולשירותיה ו-
ג.   לעבד הזמנות ובקשות לדגימות, ולמטרות מנהלתיות כלליות

הנני מסכים ומבין כי במידה ובחרתי לקבל דוגמאות בחינם מחברת Coloplast אני נושא באחריות המלאה לשימוש באביזר הרפואי. אני מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי כלשהו באביזר הרפואי שקיבלתי, לא אמכור ו/או לא אעביר את האביזר לשימוש אדם אחר. אני מאשר כי בדקתי והתייעצתי עם גורם רפואי מוסמך באשר לשימוש באביזר הרפואי. Coloplast רשאית להפסיק בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי את האפשרות לקבלת דוגמאות בחינם.

כיצד יכולה חברת Coloplast ליצור עמי קשר:

הנני מסכים כי חברת Coloplast תוכל ליצור עמי קשר באמצעות טלפון, מסרון, דוא''ל, מכתב, מדיה חברתית או אמצעי תקשורת אחרים, אולם רק למטרות המוזכרות לעיל.

כיצד תטפל חברת Coloplast בנתונים שלי:

חברת Coloplast מכבדת את המידע הפרטי של אנשים פרטיים ומגינה עליו. כל העברה של נתונים לצדדים שלישיים נעשית רק על מנת לתמוך במטרות המתוארות לעיל. ניתן לאסוף מידע ולעבד אותו בתוך הרשת של Coloplast, דבר העשוי לכלול עיבוד מידע אישי מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.

המידע יאוחסן ככל שיידרש על מנת למלא את המטרות, או עד שאודיע לחברת Coloplast בהתאם לזכויותיי המתוארות להלן.

 

מהן זכויותיי:

מותר לי ליצור קשר עם Coloplast בכל זמן ולבקש:

  • גישה לנתונים שלי
  • תיקון או מחיקת הנתונים שלי
  • להטיל מגבלות על Coloplast בעיבוד הנתונים שלי
  • לקבל את נתוניי בפורמט שניתן לקרוא על ידי מכונה (נגישות מידע) ו-
  • לבטל את הסכמתי לכל המוזכר לעיל

אם יהיו לי שאלות או חששות בנוגע להצהרת הסכמה זו, אוכל לפנות לממונה הגלובלי על הגנת מידע של Coloplast ב- il.info@coloplast.com אם אהיה במחלוקת עם חברת Coloplast, זכותי להתלונן בפני הרשות הרלוונטית להגנת מידע.

 

כיצד אוכל ליצור קשר עם חברת Coloplast:

לשאלות, אנא צור קשר עם צוות שירות הלקוחות המקומי של חברת Coloplast  ב-1-800-69-69-68 il.info@coloplast.com

סגור

הזמינו דוגמיות חינם

תודה על ביצוע ההזמנה

ההזמנה שלך התקבלה

גירסת מלאה