סגור
בחר שפה

Page doesn't exist for language warning text

מצא את אתר קולופלסט במדינתך

הודעת פרטיות והצהרת הסכמה

 

מטרתה של הודעה זו היא לספק מידע אודות האופן בו מעבדת קולופלסט את פרטיהם האישיים של אנשים המעניקים את הסכמתם לצורך:  1. הזמנה, 2. הסכמה לשירותי תמיכה  3. הסכמה לדוגמא 4. היתר שיווק.

 

  1. מי אחראי לטיפול בפרטים שלי?

קבוצת קולופלסט היא תאגיד בינלאומי המורכב מחברות רבות ברחבי העולם. החברות של קולופלסט המספקות את השירותים אליהם נרשמתם הן בקריות הנתונים והאחראיות לטיפול בפרטים שלכם. שירותים מסוימים מסופקים ע"י החברה המקומית של קולופלסט במדינה/באזור שלכם, בעוד אשר שירותים אחרים מסופקים ע"י Coloplast A/S בדנמרק (מטה החברה), ואילו שירותים אחרים מסופקים ע"י הצדדים במשותף.

 

בהתאם להסכמים בין הקבוצה לחברות בה האחריות הראשית לקבלת הסכמה באופן נכון ובהתאם לדין הרלוונטי חלה על הגוף המקומי של קבוצת קולופלסט בשיתוף עם מטה החברה. המטה והגוף של קבוצת קולופלסט במקום בו הנכם נמצאים נושאים באחריות משותפת לשמירה על עדכניות המידע. מחיקת המידע או הפיכת נתונים שנמסרו לאנונימיים מתבצעת על ידי המטה.  למידע נוסף, נא פנו אל dataprivacyofficer@coloplast.com או כנסו לקישור  Data Privacy and Security - Corporate (coloplast.com).

 

  2. כיצד מתבצע הטיפול בפרטים שלי?  


במרבית המקרים בהם תפנו לקולופלסט אנו נעבד את הפרטים שלכם בעיקר על בסיס התקשרות חוזית ביניכם לבין קולופלסט. אולם מכיוון שבאופן טבעי אנו מעבדים גם פרטים אודות מצבכם הבריאותי (מידע רגיש), נזדקק גם להסכמתכם כדי לטפל בבקשות להזמנות או לדגימות ולספק לכם שירותי תמיכה.

בטבלה להלן מפורטות ההסכמות האפשרויות השונות שבאפשרותכם לבחור. עבור כל אפשרות הסכמה היא מציגה (i) את המטרות עבורן הפרטים שלכם משמשים, ועבור כל אחת מן המטרות, מה הפרטים שאנו אוספים, (ii) עם מי אנו משתפים את הפרטים, (iii) כמה זמן הם נשמרים ו-(iv) מה הבסיס החוקי לעיבוד הפרטים. קולופלסט פועלת בהתאם לכל הדינים הרלוונטיים בעניין הגנה על פרטיות.

 

תיאור הבסיס החוקי בטבלה מתייחס לסעיפים הרלוונטיים של האסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR) של האיחוד האירופי.

הפרטים אותם עשויה קולופלסט לאסוף תלויים בשירות(ים) אליו(הם) נרשמתם ובהסכמה(ות) שהענקתם. ראו את הפרטים עבור כל אחת מן ההסכמות האפשריות בטבלה להלן. המידע המפורט עבור כל הסכמה אפשרית להלן כולל דוגמאות לפרטים אותם עשויה קולופלסט לאסוף. קולופלסט עשויה לשמור רק חלק מן הפרטים המצוינים להלן, בהתאם לפרטים שמסרתם (מרצונכם) לקולופלסט.

 


1. הסכמה להזמנה (הסכמה קצרת טווח)


לאיזו מטרה (לאילו מטרות) אתם אוספים פרטים אודותיי ומשתמשים בהם?

לצורך טיפול בהזמנות המוצרים והשירותים שלכם, כולל אספקה, טיפול במרשמים ותקשורת עם אנשי צוות רפואי ו/או רשויות, ככל שהדבר נדרש לצורך הטיפול בהזמנתכם, אחסון הפרטים שאותם מוסרים לנו וניהול ההעדפות שבחרתם (קטגוריות נתונים 1.-4.)

 

אילו פרטים נאספים אודותיי?

הפרטים הנאספים הם הפרטים הנמסרים על ידכם לקולופלסט בהקשר להזמנתכם. פרטים אלה עשויים לכלול:

1. פרטים אישיים (שם פרטי, שם משפחה, מען למכתבים ובמידת הצורך תאריך לידה ומספר תעודת זהות),  

2. פרטים ליצירת קשר (כתובת דואר אלקטרוני ובמידת הצורך מספר טלפון)

3. פרטים בריאותיים ופרטי מוצר, אם הם נדרשים לצורך הרכישה (סוג המוצרים בהם אתם משתמשים, סוג הניתוח, תאריך הניתוח, משקל, גובה)

4. פרטים אודות עסקאות ופעילויות (הזמנות וחשבוניות)

 

עם מי אתם משתפים פרטים אלה?

צדדים שלישיים הפועלים עפ"י הוראותיה של קולופלסט (לדוגמה ספקים של שירותי מיחשוב בענן, תוכנות לטיפול בתשלומים, תוכנות ERP של צד שלישי). קולופלסט אינה מוכרת ואינה משתפת את פרטיכם עם צדדים שלישיים אחרים המשתמשים בהם למטרותיהם.

באופן היוצא מכלל זה, אנו עשויים לשתף את פרטיכם עם אנשי מקצוע רפואיים או רשויות ככל שהדבר יידרש לצורך הטיפול בהזמנתכם, לדוגמה כאשר הם מספקים, מממנים ו/או מאשרים את הטיפול הרפואי שלכם.   

 

מה הבסיס החוקי לעיבודים של פרטים אלה על ידכם?

הפרטים מעובדים על מנת לקיים התחייבויות חוזיות ועל בסיס הסכמתכם, ראה סעיפים 6(1)(ב) ו-6(1)(א), ראה סעיף 9(2)(א) ל-GDPR.

 

למשך כמה זמן אתם שומרים פרטים אלה?

ההסכמה קצרת הטווח תקפה למשך 12 חודשים.

הנתונים יימחקו אם המשתמש יבטל את הסכמתו (אלא אם אנו נדרש לשמור על הנתונים עפ"י חוק) או אם המשתמש לא העניק לקולופלסט הסכמה מסוג אחר לעיבוד נתונים במהלך 12 חודשים.

מידע אודות עסקאות נשמר למטרות תיעוד עפ"י הדין החל, לדוגמה חוקים העוסקים בהנהלת חשבונות, מיסים, איכות או הגבלת פעולות.

 

 

הבקר(ים) האחראי(ים)

הגוף של קולופלסט במקום בו אתם נמצאים ועמו אתם עומדים בקשר במדינתכם (הקש על הקישור כדי לראות גופים מקומיים).

ו-

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark

 

במשותף (ניתן לראות פרטים נוספים אודות האופן בו הצדדים חולקים באחריות כאן).

 2. הסכמה לשירותי תמיכה


לאיזו מטרה (לאילו מטרות) אתם אוספים פרטים אודותיי ומשתמשים בהם?

אחסון הפרטים שאתם מוסרים לנו וניהול ההעדפות שנבחרו על ידכם (קטגוריות נתונים 1.-6.)

לספק הנחיה, הדרכה ותמיכה מותאמות אישית עבור מוצרים (קטגוריות נתונים 1.-5.)

על מנת להתאים באופן אישי את המידע שקולופלסט תשלח לכם על בסיס ההעדפות והפרטים שלכם ולשלוח לכם הודעות שירות, תזכורות וסקרים בהתאמה אישית (קטגוריות נתונים 1., 3., 4., 6.)

על מנת לספק לכם שירותי סיעוד, לרבות ביקורות (אם שירות זה מוצע במדינתכם ונרשמתם אליו) (קטגוריות נתונים 1., 3., 6.)

לצורך פיתוח ו/או שיפור על בסיס מצטבר של המוצרים, הטכנולוגיות, האלגוריתמים, שיטות ההתקשרות, האפליקציות ושירותים אחרים של קולופלסט, לרבות באמצעות השגת הבנה טובה יותר של החוויה, התנהגות וההעדפות של המשתמש. הדבר כולל גם השגת תובנות ופיתוח ותיעוד טענות בדבר מוצרים וטענות שיווקיות הקשורים למוצרים ולשירותים של קולופלסט (קטגוריות נתונים 1., 3., 4., 5.)

על מנת לשתף את פרטיכם עם צדדים שלישיים המעניקים, מממנים ו/או מאשרים את הטיפול הרפואי שלכם, אם הדבר נדרש על מנת לספק לכם שירות תמיכה, ראה עמודה 3 (קטגוריות נתונים 1.-5.)  

לצורך טיפול בהזמנות המוצרים והשירותים שלכם, כולל אספקה, טיפול במרשמים ותקשורת עם אנשי צוות רפואי ו/או רשויות ככל שהדבר נדרש לצורך הטיפול בהזמנתכם. (קטגוריות נתונים 1., 2., 3

 

 

אילו פרטים נאספים אודותיי?

הפרטים הנאספים הם הפרטים הנמסרים על ידכם לקולופלסט. פרטים אלה עשויים לכלול:

1. פרטים אישיים (שם פרטי, שם משפחה, מען למכתבים ובמידת הצורך תאריך לידה, מגדר),  

2. פרטים ליצירת קשר (כתובת דואר אלקטרוני ובמידת הצורך מספר טלפון)

3. פרטים בריאותיים ופרטי מוצר, אם הם נדרשים לצורך הרכישה (סוג המוצרים בהם אתם משתמשים, סוג הניתוח, תאריך הניתוח, משקל, גובה)

4. העדפות מידע: סוג המידע שבחרתם לקבל

5. פרטים אודות עסקאות ופעילויות: הזמנות, חשבוניות, תאריכי וזמני שיחות, פגישות ואינטראקציות אחרות עם קולופלסט.  

6. פרטים אחרים שאתם עשויים לשתף עם קולופלסט כחלק מתוכנית התמיכה.

 

 

עם מי אתם משתפים פרטים אלה?

צדדים שלישיים הפועלים עפ"י הוראותיה של קולופלסט (לדוגמה ספקים של שירותי מיחשוב בענן, תוכנות לטיפול בתשלומים, תוכנות ERP של צד שלישי). קולופלסט אינה מוכרת או משתפת את פרטיכם עם צדדים שלישיים אחרים המשתמשים בהם למטרותיהם.

באופן היוצא מכלל זה, אנו עשויים לשתף את פרטיכם עם אנשי מקצוע רפואיים או רשויות (גופים ציבוריים) או צדדים שלישיים המעניקים מימון (החזר) ו/או מאשרים את הטיפול הרפואי שלכם (מרשמים), ככל שהדבר יידרש לצורך טיפול בבקשת התמיכה שלכם ובשירותים הקשורים.  

 

 

מה הבסיס החוקי לעיבודים של פרטים אלה על ידכם?

הפרטים מעובדים על מנת לקיים התחייבויות חוזיות ועל בסיס הסכמתכם, ראה סעיפים 6(1)(ב) ו-6(1)(א), ראה סעיף 9(2)(א) ל-GDPR.

 

 

למשך כמה זמן אתם שומרים פרטים אלה?

כל עוד הסכמתו של המשתמש תקפה. הנתונים יימחקו אם המשתמש יבטל את הסכמתו או אם לא התרחשו אינטראקציות כלשהן בין המשתמש לבין קולופלסט במהלך שלוש השנים הקודמות (אינטראקציות עשויות לכלול בקשות לתמיכה, הזמנות, מכתבים, הודעות דוא"ל, שיחות טלפון או סוגי התקשרות אחרים).

מידע אודות עסקאות נשמר למטרות תיעוד עפ"י הדין החל, לדוגמה חוקים העוסקים בהנהלת חשבונות, מיסים, איכות או הגבלת פעולות.

 

 

הבקר(ים) האחראי(ים)

הגוף של קולופלסט במקום בו אתם נמצאים ועמו אתם עומדים בקשר במדינתכם (הקש על הקישור כדי לראות גופים מקומיים).

ו-

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark

 

במשותף (ניתן לראות פרטים נוספים אודות האופן בו הצדדים חולקים באחריות כאן).

3. הסכמה לדוגמא


לאיזו מטרה (לאילו מטרות) אתם אוספים פרטים אודותיי ומשתמשים בהם?

טיפול בהזמנות המוצרים והשירותים שלכם, כולל אספקה. (קטגוריות נתונים 1.-5.)

על מנת לספק הנחיה, הדרכה ותמיכה מותאמות אישית עבור מוצרים (קטגוריות נתונים 1.-5.)

על מנת להתאים באופן אישי את המידע שקולופלסט תשלח לכם על בסיס ההעדפות והפרטים שלכם ולשלוח לכם הודעות שירות, תזכורות וסקרים בהתאמה אישית. (קטגוריות נתונים 1., 3., 4., 6.)

על מנת לספק לכם שירותי סיעוד, לרבות ביקורות (אם שירות זה מוצע במדינתכם ונרשמתם אליו) (קטגוריות נתונים 1., 3., 6.)

לצורך פיתוח ו/או שיפור על בסיס מצטבר של המוצרים, הטכנולוגיות, האלגוריתמים, שיטות ההתקשרות, האפליקציות ושירותים אחרים של קולופלסט, לרבות באמצעות השגת הבנה טובה יותר של החוויה, התנהגות וההעדפות של המשתמש. הדבר כולל גם השגת תובנות ופיתוח ותיעוד טענות בדבר מוצרים וטענות שיווקיות הקשורים למוצרים ולשירותים של קולופלסט. (קטגוריות נתונים 1., 3., 4., 5.)

על מנת לשתף את פרטיכם עם צדדים שלישיים המעניקים, מממנים ו/או מאשרים את הטיפול הרפואי שלכם, ראה עמודה 3 (קטגוריות נתונים 1.-5.)  

על מנת לטפל בהזמנות המוצרים והשירותים שלכם, כולל אספקה, טיפול במרשמים ותקשורת עם אנשי צוות רפואי ו/או רשויות, ככל שהדבר נדרש לצורך הטיפול בהזמנתכם. (קטגוריות נתונים 1., 2., 3.)

 

 

 

אילו פרטים נאספים אודותיי?

הפרטים הנאספים הם הפרטים הנמסרים על ידכם לקולופלסט. פרטים אלה עשויים לכלול:

1. פרטים אישיים (שם פרטי, שם משפחה, מען למכתבים ובמידת הצורך תאריך לידה, מגדר)., 

2.  רטים ליצירת קשר (כתובת דואר אלקטרוני ובמידת הצורך מספר טלפון).

3. פרטים בריאותיים ופרטי מוצר אם הם נדרשים לצורך הרכישה (סוג המוצרים בהם אתם משתמשים, סוג הניתוח, תאריך הניתוח, משקל, גובה).

4. העדפות מידע: סוג המידע שבחרתם לקבל.

5. פרטים אודות עסקאות ופעילויות: הזמנות, חשבוניות, תאריכי וזמני שיחות, פגישות ואינטראקציות אחרות עם קולופלסט.

6. פרטים אחרים שאתם עשויים לשתף עם קולופלסט כחלק מתוכנית התמיכה.

 

 

עם מי אתם משתפים פרטים אלה?

צדדים שלישיים הפועלים עפ"י הוראותיה של קולופלסט (לדוגמה ספקים של שירותי מיחשוב בענן, תוכנות לטיפול בתשלומים, תוכנות ERP של צד שלישי). קולופלסט אינה מוכרת או משתפת את פרטיכם עם צדדים שלישיים אחרים המשתמשים בהם למטרותיהם.

 

 

מה הבסיס החוקי לעיבודים של פרטים אלה על ידכם?

הפרטים מעובדים על מנת לקיים התחייבויות חוזיות ועל בסיס הסכמתכם, ראה סעיפים 6(1)(ב) ו-6(1)(א), ראה סעיף 9(2)(א) ל-GDPR.

 

למשך כמה זמן אתם שומרים פרטים אלה?

כל עוד הסכמתו של המשתמש תקפה. הנתונים יימחקו אם המשתמש יבטל את הסכמתו או אם לא התרחשו אינטראקציות כלשהן בין המשתמש לבין קולופלסט במהלך שלוש השנים הקודמות (אינטראקציות כוללות הזמנות, מכתבים, הודעות דוא"ל או סוגי התקשרות אחרים).

מידע אודות עסקאות נשמר למטרות תיעוד עפ"י הדין החל, לדוגמה חוקים העוסקים בהנהלת חשבונות, מיסים, איכות או הגבלת פעולות.

 

 

הבקר(ים) האחראי(ים)

הגוף של קולופלסט במקום בו אתם נמצאים ועמו אתם עומדים בקשר במדינתכם (הקש על הקישור כדי לראות גופים מקומיים).

ו-

Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark

 

במשותף (ניתן לראות פרטים נוספים אודות האופן בו הצדדים חולקים באחריות כאן).

4. היתר שיווק


לאיזו מטרה (לאילו מטרות) אתם אוספים פרטים אודותיי ומשתמשים בהם?

על מנת לתקשר עמכם באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, לשלוח עלוני חדשות וחומרים שיווקיים, לרבות מידע אודות מבצעים, אודות ההצעות של קולופלסט הרלוונטיות עבורכם (קטגוריות נתונים 1.-5.)

על מנת להתאים באופן אישי את המידע שקולופלסט תשלח לכם על בסיס ההעדפות והפרטים שלכם (פרטים אישיים, מצב בריאותי, פרטים בריאותיים ופרטי מוצר ופרטים אודות עסקאות ופעילויות), לרבות בצורה של הודעות בהתאמה אישית, תזכורות מבצעים והטבות (קטגוריות נתונים 1.-5.)

על מנת לבצע ניתוח מפולח על בסיס פרטיכם האישיים, מצבכם הבריאותי, הפרטים הבריאותיים ופרטי המוצר שלכם והעדפות מידע ועל מנת לקבל תובנות, לבצע קמפיינים מותאמים ולהפנות אליכם מידע ייעודי הרלוונטי עבורכם. (קטגוריות נתונים 1., 3., 4., 5.)

 

 

אילו פרטים נאספים אודותיי?

הפרטים הנאספים הם הפרטים הנמסרים על ידכם לקולופלסט. פרטים אלה עשויים לכלול:

1. פרטים אישיים (שם פרטי, שם משפחה, מען למכתבים ובמידת הצורך תאריך לידה ומגדר).  

2. פרטים ליצירת קשר (כתובת דואר אלקטרוני ובמידת הצורך מספר טלפון)

3. פרטים בריאותיים ופרטי מוצר אם הם נדרשים לצורך הרכישה (סוג המוצרים בהם אתם משתמשים, סוג הניתוח, תאריך הניתוח, משקל, גובה)

4. העדפות מידע: סוג המידע שבחרתם לקבל

5. פרטים אודות עסקאות ופעילויות: הזמנות, חשבוניות, תאריכי וזמני שיחות, פגישות ואינטראקציות אחרות עם קולופלסט 

 

עם מי אתם משתפים פרטים אלה?

צדדים שלישיים הפועלים עפ"י הוראותיה של קולופלסט (לדוגמה ספקים של שירותי מיחשוב בענן, תוכנות לטיפול בתשלומים, תוכנות ERP של צד שלישי). קולופלסט אינה מוכרת או משתפת את פרטיכם עם צדדים שלישיים אחרים המשתמשים בהם למטרותיהם.

 

 

מה הבסיס החוקי לעיבודים של פרטים אלה על ידכם?

הפרטים מעובדים על מנת לקיים התחייבויות חוזיות ועל בסיס הסכמתכם, ראה סעיפים 6(1)(ב) ו-6(1)(א), ראה סעיף 9(2)(א) ל-GDPR.

 

למשך כמה זמן אתם שומרים פרטים אלה?

כל עוד הסכמתו של המשתמש תקפה. הנתונים יימחקו אם המשתמש יבטל את הסכמתו או אם לא התרחשו אינטראקציות כלשהן בין המשתמש לבין קולופלסט במהלך שלוש השנים הקודמות (אינטראקציות כוללות הזמנות, מכתבים, הודעות דוא"ל או סוגי התקשרות אחרים).

 

הבקר(ים) האחראי(ים)

הגוף של קולופלסט במקום בו אתם נמצאים ועמו אתם עומדים בקשר במדינתכם (הקש על הקישור כדי לראות גופים מקומיים).


 

 

  

הזכויות שלכם 

הנכם רשאים לבטל את הסכמותיכם בכל עת ללא כל עלות. לביטול ההסכמה לא תהיה כל השפעה שלילית עליכם, אולם לא תוכלו עוד לקבל את השירותים וההטבות הכרוכים בה. ההסכמות מהוות דרישה לקבלת השירותים עליהם הן חלות (הסכמה לשיווק נדרשת על מנת לקבל חומרים שיווקיים וכו'). אין בביטול הסכמה כדי להשפיע על חוקיות עיבוד המבוסס על הסכמה אשר הוענקה טרם הביטול.

כל תמיכה בהתאמה אישית, התאמת מידע ו/או ניתוח מפולח המבוצעים על בסיס 1. הסכמה להזמנה (הסכמה קצרת טווח) 2. הסכמה לשירותי תמיכה, 3. הסכמה לנטילת דגימות, ו/או 4. אין בהסכמה לשיווק כל השפעה חוקית או המשפעה משמעותית אחרת עליכם. לדוגמה, היא לא תשפיע על המחירים שיוצעו לכם ולא תמנע מכם לרכוש מוצרים ושירותים.

נא עיינו בהודעת הפרטיות הגלובלית של קולופלסט למידע נוסף אודות האופן בו קולופלסט מטפלת בפרטיכם האישיים, פרטי יצירת הקשר של קצין הגנת המידע של קולופלסט, זכויותיכם כמושאי נתונים וכיצד לממש אותן.

 

  1. כיצד ליצור קשר עם קולופלסט?  

אם יש לכם שאלות, נא פנו אל privacyrequests@coloplast.com או לנציג קולופלסט המקומי שלכם. מצאו את משרד קולופלסט המקומי שלכם כאן: Contact us - Corporate (coloplast.com).

 

 

הצהרת הסכמה

למה אני מסכים:

הנני מסכים ומבין כי האתר ותכניו, לרבות קישורים לאתרים אחרים הכלולים באתר, אינם מיועדים ואינם מהווים יעוץ רפואי כלשהו. תכני האתר אינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת ו/או עידוד לשימוש ו/או אי שימוש באביזר רפואי ו/או הליך רפואי כלשהו ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, ו/או תחליף להתייעצות עם גורם רפואי מטפל. אין להשתמש במידע המופיע באתר לצורך אבחון ו/או טיפול רפואי. לקבלת ייעוץ ו/או טיפול רפואי עלי לפנות לגורם הרפואי המטפל בי. קביעת פגישה עם גורם מטעמנו במסגרתה יוצגו דוגמאות של אביזרים רפואיים אשר עשויים להיות מתאימים לפונה מותנית בבדיקת התאמה ראשונית של הפונה מול שירות הלקוחות ובקבלת הפניה ו/או הוראה מגורם רפואי מתאים.

הנני מסכים כי חברת Coloplast A/S ושלוחותיה ("Coloplast") וספקי שירות צד ג' שלהן יכולים לאסוף, להשתמש, להעביר ולעבד נתונים אישיים ומידע בנוגע אלי עבור המטרות הבאות ("מטרות"): 

א. 

לבצע מחקר וניתוח הקשורים לצרכנים ולשיווק

ב.    

לספק מידע שיווקי וחינוכי הקשור למוצרי Coloplast ולשירותיה ו-

ג.  

לעבד הזמנות ובקשות לדוגמאות, ולמטרות מנהלתיות כלליותהנני מסכים ומבין כי במידה ובחרתי לקבל דוגמאות בחינם מחברת Coloplast אני נושא באחריות המלאה לשימוש באביזר הרפואי. אני מתחייב שלא לעשות שימוש מסחרי כלשהו באביזר הרפואי שקיבלתי, לא אמכור ו/או לא אעביר את האביזר לשימוש אדם אחר. אני מאשר כי בדקתי והתייעצתי עם גורם רפואי מוסמך באשר לשימוש באביזר הרפואי. Coloplast רשאית להפסיק בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי את האפשרות לקבלת דוגמאות בחינם.

סגור

הזמינו דוגמיות חינם

תודה על ביצוע ההזמנה

ההזמנה שלך התקבלה

גירסת מלאה