סגור
בחר שפה

Page doesn't exist for language warning text

מצא את אתר קולופלסט במדינתך

היבטים משפטיים

בשימושך באתר זה אתה מסכים להיבטים המשפטיים ולמדיניות קובצי ה-cookies. אם אינך מסכים, אנא אל תשתמש באתר האינטרנט. קבוצת קולופלסט שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לשנות או להוסיף לתוכן אתר אינטרנט זה בכל עת ומכל סיבה ללא מתן הודעה לאף גורם. אתר האינטרנט נמצא בבעלות ומופעל על ידי קבוצת קולופלסט, שמשרדה הראשי נמצא בדנמרק. קבוצת קולופלסט מתחזקת אתר אינטרנט זה כדי לספק לך מידע. אנא הרגש חופשי לגלוש באתר האינטרנט. אתה רשאי להוריד חומרים שמוצגים באתר לשימוש שאינו מסחרי בלבד, בהינתן שתשמור על כל הודעות זכויות היוצרים, הסמלים המסחריים והודעות קניין רוחני אחרות. יחד עם זאת, אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להוציא לאור, להעלות לאינטרנט, לפרסם, לשדר או להפיץ בכל דרך את תוכן אתר אינטרנט זה כולל המלל, התמונות, השמע והווידיאו לשימושים ציבוריים או מסחריים ללא רשות בכתב מקבוצת קולופלסט.


מוצרי קולופלסט

ייתכן כי מוצרים שמוצגים לא יהיו זמינים בכל המדינות או שיהיו ידועים בשם אחר. ההתוויות לשימוש עשויות להשתנות בין מדינות למדינה. לפני השימוש, עיין תמיד בדף הוראות השימוש המצורף למוצרים והתייעץ עם הגורם הרפואי המטפל.


פרטיות נתונים

מידע אישי נאסף רק במהלך הליך הרישום. אנא עיין ב"הצהרת ההיתרים". כתובות דואר אלקטרוני משמשות רק למשלוח מידע מבוקש. אתר אינטרנט זה מכיל קישורים לאתרים אחרים. קבוצת קולופלסט אינה אחראית על נוהלי הפרטיות או על התוכן של אתרי אינטרנט אלו. בחלק מאתרי האינטרנט של קבוצת קולופלסט תמצא פורומים, לוחות הודעות ו/או קבוצות חדשות. אנא זכור שכל מידע שאתה חושף באזורים אלו יהפוך למידע ברשות הציבור ועליך לנהוג בזהירות כשאתה מחליט לחשוף את המידע האישי שלך. באתר אינטרנט זה הותקנו אמצעי בטיחות כדי להגן מאובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שבשליטתנו. 


זכויות יוצרים

עליך להניח שכל מה שאתה רואה או קורא באתר אינטרנט זה מוגן על ידי זכויות יוצרים, אלא אם כן מוצהר אחרת, וניתן להשתמש בחומרים רק לפי היבטים משפטיים אלו. קבוצת קולופלסט אינה ערבה לכך או טוענת שהשימוש שלך בחומרים שמוצגים באתר לא יפר זכויות של צד שלישי שאינו בבעלות או מסונף לקבוצת קולופלסט. התמונות הן בבעלות קבוצת קולופלסט, או שהיא עושה בהן שימוש ברשות. השימוש בתמונות אלו על ידיך, או כל אדם אחר שהסמכת לכך, אסור אלא אם כן ניתנה רשות מפורשת לפי היבטים משפטיים אלו. כל שימוש לא מורשה בתמונות עלול להפר חוקי זכויות יוצרים, חוקי סמלים מסחריים, חוקי פרטיות ופרסום וכן תקנות וחוקי תקשורת.


דואר אלקטרוני

כל תקשורת או חומרים שתעביר לאתר האינטרנט בדואר אלקטרוני או בצורה אחרת, כולל כל הנתונים, השאלות, התגובות, ההצעות וכדומה אינם חסויים ואינם נחשבים כקניין רוחני, וקולופלסט או שלוחותיה ינהגו בהם ככאלו, בהתאם לפסקה זו. אתה מוותר במפורש על כל חיסיון ביחס לחומרים אלו ומעניק לקבוצת קולופלסט או לשלוחותיה רישיון חופשי מתמלוגים לערוך ולהשתמש בכל חומר מסוג זה לכל מטרה כולל, בין היתר, שכפול, חשיפה, מסירה, הוצאה לאור, שידור ופרסום. בנוסף, אתה מכיר במפורש בכך שקבוצת קולופלסט חופשייה לערוך ולהשתמש בכל רעיון, מושג, ידע מעשי או טכניקות שכלולים בכל תקשורת שתשלח לאתר האינטרנט לכל מטרה שהיא, כולל, אך לא רק, לפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים תוך שימוש במידע זה.


המידע באתר האינטרנט

אנו פועלים באופן סביר על מנת לכלול מידע מדויק ועדכני באתר האינטרנט. יחד עם זאת, קבוצת קולופלסט אינה ערבה לכך או טוענת שהמידע מדויק. קבוצת קולופלסט אינה נוטלת חבות או אחריות על טעות כלשהי או השמטות בתכני אתר אינטרנט זה. המידע שמסופק באתר אינטרנט זה אינו תחליף לטיפול רפואי. אם אתה סובל, או חושד שאתה סובל, מבעיה רפואית, עליך להתייעץ עם עוסק מורשה במקצועות הרפואה.


סמלים מסחריים וסמלילים

הסמלים המסחריים והסמלילים שמוצגים באתר אינטרנט זה הם סמלים מסחריים של קבוצת קולופלסט. אין לפרש דבר מהדברים הכלולים באתר אינטרנט זה, לפי השלכה או לפי השתק, כמעניק כל רישיון או זכות לשימוש בכל סמל מסחרי שמוצג באתר האינטרנט ללא רשות בכתב מקבוצת קולופלסט או כל צד שלישי שסמלים מסחריים שמוצגים באתר נמצאים בבעלותו.


קישורים

אתר אינטרנט זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שאינם תחת שליטתה של קבוצת קולופלסט. הקישורים מוצעים לנוחיותך. קבוצת קולופלסט אינה אחראית על התכנים של אתרי אינטרנט אלו ולא תישא בחבות על כל נזק או פציעה שייגרמו מהתכנים של אתרי אינטרנט אחרים. אנו מקדמים בברכה קישורים לאתר אינטרנט זה. באפשרותך ליצור קישור היפרטקסט לאתר אינטרנט זה כל עוד הקישור אינו מצהיר או מרמז על חסות או תמיכה כלשהי באתר האינטרנט שלך על ידי קבוצת קולופלסט או אחת משלוחותיה. בנוסף, אסור לך לכלול כל קניין רוחני או חומרים מוגנים בזכויות יוצרים מאתר אינטרנט זה במקום אחר.


יצירת קשר עם קבוצת קולופלסט

אם יש לך שאלות כלשהן על ההיבטים המשפטיים, נוהלי אתר האינטרנט או עסקיך עם אתר אינטרנט זה, אנא צור עמנו קשר.

סגור

הזמינו דוגמיות חינם

תודה על ביצוע ההזמנה

ההזמנה שלך התקבלה

גירסת מלאה